array(2) { ["flag"]=> string(4) "m189" ["title"]=> string(101) "طراحی-لبخند-توسط-دندانپزشک-متخصص-ترمیمی-و--زیبایی-دندان" } طراحی لبخند توسط دندانپزشک متخصص ترمیمی و زیبایی دندان

طراحی لبخند توسط دندانپزشک متخصص ترمیمی و زیبایی دندان

لبخند گرمی، فداکاری، وضعیت اجتماعی و موفقیت شغلی را نشان می دهد. . بهترین لبخند، به شما کمک می کند تا در مورد خودتان احساس خوبی داشته باشید...

طراحی لبخند توسط دندانپزشک متخصص ترمیمی و  زیبایی دندان

برای طراحی لبخند تان به متخصصین زیبایی دندان که علم و مهارت این کار را دارند مراجعه بفرمایید.


    21 اصل طراحی لبخند:


   لبخند  گرمی، فداکاری، وضعیت اجتماعی و موفقیت شغلی را نشان می دهد.  لبخند زیبا ، به شما کمک می کند تا در مورد خودتان احساس خوبی داشته باشید
   لبخند شما مهمترین پیوند اجتماعی شماست و مهمترین اعلامیه حرفه ای شما
   لبخند یکی از بارزترین مشخصه ظاهری در هر فرد است. لبخند زیبا و متناسب ،شخصیتی درخشان و با اعتماد به نفس را از شما به نمایش میگذارد و تاثیر مثبتی را در برقراری ارتباط با اطرافیان ایجاد میکند.
 

طراحی لبخند توسط دندانپزشک متخصص ترمیمی و زیبایی دندان


 
نسبت طول به عرض دندان های سانترال: نسبت عرض / ارتفاع باید 75-80٪ باشد. مثلا اگر عرض 8.0 میلی متر و ارتفاع 10 میلیمتر باشد، نسبت )8/10 (برابر با 80٪ باشد.

طراحی لبخند توسط دندانپزشک متخصص ترمیمی و زیبایی دندان

طراحی لبخند توسط دندانپزشک متخصص ترمیمی و زیبایی دندان

 آیا دندان هایتان زاویه ي درستي دارند؟هر دندان قدامي بالا كه در لبخند مشخص مي شود باید inclination كمي  به سمت میدلاین داشته باشد،اگر این خطوط فرضي ادامه پیدا كنند به سمت پایین در ناحیه ناف به هم مي رسند

طراحی لبخند توسط دندانپزشک متخصص ترمیمی و زیبایی دندان

 طراحی لبخند توسط دندانپزشک متخصص ترمیمی و زیبایی دندان

 آیا لبخند شما در مركز صورتتان قرار دارد؟براي مشخص كردن میدلاین باید خطي از وسط چشم ها به پایین امتداد داد و از بیني  لب و چانه رد كرد،زاویه ي میدلاین نباید به راست یا چپ رخیده باشد و باید مستقیم باشد

طراحی لبخند توسط دندانپزشک متخصص ترمیمی و زیبایی دندان

-آیا دندان هایتان یك رنگ روشن مشخصي دارند؟یا دنداني از بقیه تیره تر مي باشد؟آیا نقاط سفید یا تیره در میناي دندان وجود دارد

طراحی لبخند توسط دندانپزشک متخصص ترمیمی و زیبایی دندان

بررسي میزان نمایش دندان هنگام حالت استراحت:در بزرگسالان باید ٢-٤میلیمتر از دندان هي بالامعلوم باشد،این مقدار با افزایش سن كاهش پیدا مي كند و بیشتر از دندان هاي پایین به نمایش مي گذارد

طراحی لبخند توسط دندانپزشک متخصص ترمیمی و زیبایی دندان

بافت لثه براي دندان يك پرده درست مي كند و دندان را فرم مي دهد،آيا ارتفاع و كنگره هاي لثه قرينه و مناسب هستند؟بالانس و قرينگي دو جزء مهم در لبخندي جذاب هستند

 طراحی لبخند توسط دندانپزشک متخصص ترمیمی و زیبایی دندان

طراحی لبخند توسط دندانپزشک متخصص ترمیمی و زیبایی دندان


ا خط لثه در دندان لترال پایین تر از دندان سانترال مي باشد؟این خط در لترال باید كمي پایین تر از سانترال و كانین باشد

دیاستم به فاصله ي بین دندان ها گفته مي شود،آیا بین دندان هاي قدامییتان فاصله وجود دارد؟

طراحی لبخند

يعني هنگاميكه بافت زيادي از لثه هنگام  لبخند زدن ديده مي شود.به طور ايده ال  بايد مقدار ١-٣ميليمتر از لثه هنگام لبخند ديده شود

 

طراحی لبخند


محل بالاترين ارتفاع لثه در هر دندان كجاست؟اين ارتفاع در هر دندان متفاوت از دندان ديگر مي باشد و بايد در مركز. هر لترال و بايد  ٢/٣ هر سانترال و كانين را بپوشاند

طراحی لبخند

ايا خط لبخند شما از خط لب پايين شما پيروي مي كند؟ سطح انسيزال يا سطح جونده ي دندان هاي بالايي بايد موازي كانتور لب پايين در حالت استراحت يا لبخند باشد

طراحی لبخند

آيا دندان شما در خط موازي با چشم ها يا زمين مي باشد؟چپ يا راست صفحه ي جونده ي دهان بايد موازي  با زمين باشد،همچنين بايد موازي خطي باشد كه بين چشم ها كشيده مي شود

طراحی لبخند

ايا لثه هاي شما وقتي مسواك مي زنيد يا نخ مي كشيد خونريزي مي كند؟ ايا ملتهب يا قرمز مي باشد ؟لثه سالم خونريزي نمي كند و به رنگ صورتي روشن مي باشد و مثل پوست پرتقال داراي فرورفتگي مي باشد،بيماري لثه مي تواند با بماري قلبي مرتبط باشد و مي تواند بسيار نا خوشايند و بد بو باشد.باكتري هاي دهان باعث پوسيدگي، بيماري لثه و بوي بد دهان مي شوند.هر برنامه اي براي جذاب تر شدن لبخند بايد شامل بهداشت مناسب دهان هم باشد

طراحی لبخند

آیا نقطه تماس دندان بین دندان های جلو به تدریج از دندان به دندان مهاجرت میکند؟ محل اتصال دندان ها  باید به سمت. بالا منتقل شود

 

طراحی لبخند


دندان ها بايد يك انازه و مستقيم باشند،ايا دندان هاي شما در محلشان به هم ريختگي دارند؟ايا فضاي كافي در دهانتان براي فرم طبيعي رديف دندان ها يتان وجود داري؟ شلوغي دندان ها هنگامي رخ مي دهد كه فضاي كافي براي دندان ها وجود ندارد و يا فك كوچك مي باشد

طراحی لبخند

ايا جا شدگي و مرض مشخصي بين لبه ي جونده ي دندان هاي قداميتان وجود دارد؟سايز قسمت سياه يا مرز بين دندان هاي قدامي بايد به طورمتقارن با حركت به سمت ميدلاين افزايش پيدا كند و بهتر است به شكل مثلثي سياه بين دندان ها و سطح جونده ديده شودن.

نسبت طلايي: در معماري يونان باستان و بهترين هنر هاي ان دوره استفاده شده.اين نسبت درون طبيعت بدن انسان هم ديده شد،اصوا اين نسبت در سازه هاي اخير،ساخت ماشين و لباس استفاده شده،بالانس و هارموني كه دارد براي چشم لذت بخش است، دندانپزشكي زيبايي از اين نسبت طلايي براي ساخت لبخندي زيبا كه به صورت بيايد استفاده كرده است

طراحی لبخند

طراحی لبخند

نسبت درصد طلايي: قانون نسبت طلايي از قانون ١/٣ها تبعيت مي كند،هر دندان دور از ميدلاين لايد ٢/٣عرض دندان كناري خود را داشته باشد،براي مثال عرض دندان سانترال را اندازه گرفته اين عرض را بر عرض دندان لترال تقسيم كرده دندان سنترا بايد ١/٦ بار از دندان لترال بزرگتر باشد و كانين ٠/٦ بار از لترال بزرگتر مثلث سياه بين دندان هاي قدامي پيدا مي شود هنگاميكه دندان ها با فاصله از هم قرار دارند يا استخوان زيرين تحليل مي رود .وقتي اين اتفاق مي افتد پاپيلاي لثه كوچك مي شود و سياهي  به صورت مثلث سياه نمايان مي شود
 

طراحی لبخند

طراحی لبخند


 
 

ايا ١/٣ پاييني صورتتان كوتهتر نشان مي دهد؟ كاهش ارتفاع عمودي صورت باعث پير ديده تر شدن شما مي شود.فاصله ي عمودي بين دماغ و چانه مي تواند كوتاه شود به دليل رشد نامناسب فكين يا اينكه دندان ها به سمت پايين رشد كرده يا جوانه دنداني وجود نداشته.به عنوان قانون اندازه ي بينخط  لثه در نقطه ي بالايي سنترال و پاييني به طور ايده ال بايد ١٧-٢١ميليمتر باشد

طراحی لبخند

ايا شما پركردگي با نقره داريد كه هنگام لبخند در دهانتان ديده شود؟پر كردگي هاي نقره اي جيوه اي گسترش پيدا كرده.و باعث ترك مي شوند كه باعث تضعيف و تخريب دندان مي شود،اين ها همچنين  يك سايه ي سياه روي دندان انداخته و به لبخند اسيب مي رساند
 
 

طراحی لبخند

 

 

طراحی لبخند توسط دندانپزشک متخصص ترمیمی و زیبایی دندان


ابا شما پركردگي هاي قديمي داريد كه در حال افتادن هستند يا ديگر زيبا نيسنتد؟پر كردگي ها و روكش ها همانند دندان عادي دچار سايش مي شوند و همچنين چون دندان عادي با افزايش سن تيره تر مي شود ولي روكش روشن تر مي ماند باعث مي شود كه تناسب به هم بريزد،روكش هاي قديمي افلي داراي خطي فلزي درمحل لثه هستند

 

اشتراک در

نوبت دهی اینترنتی

برای دریافت نوبت کلیک کنید

مقالات مرتبط
مقالات مرتبط

نظرات