array(2) { ["flag"]=> string(4) "m205" ["title"]=> string(65) "آشنایی با اشکال مختلف ایمپلنت دندان" } آشنایی با اشکال مختلف ایمپلنت دندان

آشنایی با اشکال مختلف ایمپلنت دندان

ایمپلنت دندان انواع گوناگون دارد و بر اساس ویژگی‌های مختلف دسته ‌بندی می‌شود. در اینجا به انواع مختلف ایمپلنت دندان بر اساس شکل ظاهری می‌پردازیم....

آشنایی با اشکال مختلف ایمپلنت دندان

آشنایی با اشکال مختلف ایمپلنت دندان

ایمپلنت دندان انواع گوناگون دارد و بر اساس ویژگی‌های مختلف دسته ‌بندی می‌شود. در اینجا به انواع مختلف ایمپلنت دندان بر اساس شکل ظاهری می‌پردازیم.

انواع ایمپلنت بر اساس شکل ظاهری

آشنایی با اشکال مختلف ایمپلنت دندان

شکل- به ترتیب از راست به چپ: ایمپلنت مخروطی، راسته و استوانه ای

ایمپلنت پیچی یا ریشه ای شکل

متداولترین انواع ایمپلنت امروزی، ایمپلنت دندان ریشه ‌ای شکل یا پیچی است. این انواع ایمپلنت شبیه به پیچ هستند و جایگزین ریشه دندان می‌شوند. انواع ایمپلنت پیچی شکل عبارتند از ایمپلنت استوانه‌ ای، ایمپلنت راسته و ایمپلنت مخروطی.

آشنایی با اشکال مختلف ایمپلنت دندان

آشنایی با اشکال مختلف ایمپلنت دندان

شکل- ایمپلنت تیغه ای تکی و سه تایی

 

ایمپلنت تیغه ‌ای شکل

در گذشته ایمپلنتهای دیگری نیز مورد استفاده قرار می‌گرفتند. یکی از اولین انواع ایمپلنت مورد استفاده، ایمپلنتهای تیغه ای شکل بودند که در حال حاضر به ندرت استفاده می‌شوند. علت آن این است که ایمپلنت دندان ریشه‌ ای شکل مزیت‌های بیشتری دارد و پشتیبانی بهتری از طرف شرکت‌های ایمپلنت دندان دریافت می‌نماید. ایمپلنت دندان تیغه ‌ای شکل به صورت یک تکه ‌ای بود و با ایجاد مجرایی در استخوان، جایگذاری می‌شوند و روکش دندان بر روی آنها نصب می‌شود.

آشنایی با اشکال مختلف ایمپلنت دندان

آشنایی با اشکال مختلف ایمپلنت دندان

شکل- ایمپلنت ساب پریوستیل

ایمپلنت ساب پریوستیل

ایمپلنت ساب پریوستیل نوع دیگری از ایمپلنت دندان است که بیش از ظهور ایمپلنت ریشه‌ ای شکل مورد استفاده قرار می‌گرفت. این نوع ایمپلنت در داخل استخوان فک، پیچ نمی‌شود بلکه بر روی استخوان قرار گرفته و با کمک لثه و چیزی به نام غشای پریوستیل که همانند یک نوار چسبنده عمل می‌کند و ایمپلنت ساب پریوستیل را در جای خود نگه می‌دارد، ثابت می‌شود. در حال حاضر این نوع ایمپلنت به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آشنایی با اشکال مختلف ایمپلنت دندان

 

آشنایی با اشکال مختلف ایمپلنت دندان

شکل- ایمپلنت میله ای

ایمپلنت میله ای پیچی

ایمپلنت میله ای پیچی نوعی ایمپلنت دندان شبیه به ایمپلنت ساب پریوستیل است چرا که زیر غشای  پریوستیل قرار می‌گیرد اما علاوه بر آن، به کمک پیچ نیز ثابت می‌شود و پیچ‌ها میلة ایمپلنت را به ساختار استخوان وصل می‌کنند. این نوع ایمپلنت متداول نیست اما هنوز برای افرادی که فک پایین آنها دچار آتروفی شدید شده است و ایمپلنت ریشه ‌ای شکل معمولی قابل استفاده نیست و پیوند استخوان نیز به هر دلیلی نمی‌توان انجام داد، از این روش استفاده می‌شود.

آشنایی با اشکال مختلف ایمپلنت دندان

آشنایی با اشکال مختلف ایمپلنت دندان

شکل- ایمپلنت عرضی

 

ایمپلنت عرضی فک

ایمپلنت عرضی ( trans osseous) که از عرض استخوان عبور میکند، ایمپلنتی بسیار باثبات است که همانند چهار ایمپلنت ریشه ‌ای شکل عمل می‌کند. برای جایگذاری این ایمپلنت دندان، زیر چانه سوراخ ایجاد می‌شود و ایمپلنت از کف فک به داخل وارد شده و از بالای فک بیرون میزند. یک میله افقی بر روی آن متصل می‌شود و سپس دندان مصنوعی با پشتیبانی این ساختار، وصل می‌شود.

آشنایی با اشکال مختلف ایمپلنت دندان

 

شکل- ایمپلنت زیگوماتیک

ایمپلنت زیگوماتیک

ایمپلنت زیگوماتیک (Zygomaticus ) ایمپلنتهای بسیار بلند هستند که در شرایط و جایگاه خاصی استفاده می‌شود. این ایمپلنت دندان در عقب فک بالا جایگذاری می‌شود. علت این است که این بخش از استخوان فک بالا حتی در موارد تحلیل رفتن شدید استخوان فک هنوز استخوان کافی برای این منظور در دسترس دارد. معمولاً از این ایمپلنت دندان زمانی استفاده می‌شود که بیمار می‌خواهد یک ‌ست کامل دندان مصنوعی بر پایه ایمپلنت و ثابت در فک بالا داشته باشد و نمی‌خواهد یا نمی‌تواند عمل جراحی پیوند استخوان در سینوس را انجام دهد.

آشنایی با اشکال مختلف ایمپلنت دندان

شکل- تصویر سمت راست مینی ایمپلنت و تصویر سمت چپ ایمپلنت معمولی را نشان میدهد.

آشنایی با اشکال مختلف ایمپلنت دندان

شکل- ایمپلنت معمولی

آشنایی با اشکال مختلف ایمپلنت دندان

شکل- مینی ایمپلنت

 

مینی ایمپلنت

مینی ایمپلنت مشابه ایمپلنت ریشه ای شکل معمولی است با این تفاوت که از نظر قطر تقریبا نصف ایمپلنت معمولی می باشد. از مینی ایمپلنت در شرایطی استفاده میشود که فضای بسیار کمی بین ریشه های دندانها یا عصبها وجود دارد یا استخوان فک بسیار باریک است.

آشنایی با اشکال مختلف ایمپلنت دندان

آشنایی با اشکال مختلف ایمپلنت دندان

 

همچنین از آن برای ثابت کردن دندان مصنوعی استفاده میشود. استفاده از دندان مصنوعی بر پایه مینی ایمپلنت، در مقایسه با ایمپلنت معمولی سریعتر، ارزانتر و کم تهاجمی تر است. با این حال باید توجه داشته باشید تحمل بار در آن کمتر است و در صورتی که تحت فشار زیاد قرار بگیرد ممکن است با شکست مواجه شود.

اشتراک در

نوبت دهی اینترنتی

برای دریافت نوبت کلیک کنید

مقالات مرتبط
مقالات مرتبط

نظرات