array(2) { ["flag"]=> string(3) "m60" ["title"]=> string(71) "طرح درمان های موجود برای بی دندانی کامل" } طرح درمان های موجود برای بی دندانی کامل

طرح درمان های موجود برای بی دندانی کامل

بی دندانی کامل به فردی گفته میشود که کل دندانهایش را کشیده باشد....

طرح درمان های موجود برای بی دندانی کامل

 

 توضیحات متخصص پروتزهای دندان و ایمپلنت در مورد طرح درمان های موجود برای بی دندانی کامل(دست دندان مصنوعی،اوردنچر،پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت در هر دو فک):

بی دندانی کامل به فردی گفته میشود که کل دندانهایش را کشیده باشد.

طرح درمان های موجود برای بی دندانی کامل

دست دندان مصنوعی:

یک روش درمانی است که دندان های مصنوعی روی بستری قرار گرفته و روی ریج فکین گذاشته میشود که چندین مرحله کار دارد که باید به دقت انجام شود و مریض همکاری الزم را با دندانپزشک داشته باشدو عملکرد جویدن ،زیبایی ،حفظ انساج باقیمانده را به فرد میبخشد،این روش نسبت به بقیه ارزان قیمت تر بوده و میتواند تا سا ل ها برای مریض کار کند و قابل خارج کردن از دهان میباشد اما نکته ی مهم تالش مریض برای تمیز نگه داشتن ان است که اگر تمیز نگه داشته نشود موجب ایجاد بیماری میشود.

درابتدا شاید گذاشتن ان برای مریض سخت باشد یا حتی موجب ایجاد زخم در زیر ان شود و لقی داشته باشد که این موارد گذرا هستند فقط بیمار باید سعی کند نکته هایی که دندانپزشک متذکر میشود را اجرا کند.در نهایت این دست دندان نمی تواند مشابه دندان های طبیعی باشد .

طرح درمان های موجود برای بی دندانی کامل

 اوردنچر:

 نوعی دست دندان است که در دهان بر روی تعدادی پایه قرار می گیرد. این پایه ها می توانند دندانهای بیمار باشند که عصب کشی شده و کوتاه می شوند تا در زیر دست دندان قرار بگیرند و یا این پایه ها می توانند ایمپلنتهایی باشند که در فک بیمار قرار داده شده اندقرار داشتن این پایه ها باعث می شود که دست دندان ثبات و کارایی بسیار بهتری پیدا کند. اوردنچر توسط بیمار قابل برداشتن و تمیز کردن می باشد نکته دیگراین است که کارایی اوردنچر اگرچه بسیار بهتر از دست دندان معمولی است، اما در مقایسه با پروتزهای ثابت قدرت کمتری دارد. اما در عوض تعداد ایمپلنتها و در نتیجه هزینه کمتری برای این درمان الزم است ولی هزینه ی ان نسبت به دست دندان مصنوعی بیشتر است.

پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت در دو فک:

در این روش و روش قبلی ابتدا دندانپزشک باید ارزیابی های الزم را انجام دهد تا ببیند فرد مناسب دریافت این نوع درمان هست یا نه.در این روش ایمپلنت هایی در فکین بیمار گذاشته میشود وسپس روکش های دندانی روی ان قرارمیگیرد پس قابل خارج کردن از دهان نمی باشدومزیت ان این است که فرد اعتماد به نفس بیشتری دارد مشکالت لقی و زدگی را ندارد و بافت های نرم دهان ازاد هستندو مشکالت بهداشتی مثل پیدا شدن قارچ در دهان که ناشی از تماس دست دندان و اورنچر با بافت نرم و عدم تمیز کردن درست ان هاست را ندارد. ولی این درمان روند طوالنی تر و هزینه ی بیشتری دارد و تعداد ایمپلنت ها را دندانپزشک متخصص ایمپلنت با توجه به وضعیت فکین بیمار تعیین میکند.

 

در کلینیک تخصصی ایمپلنت دکتر گشاده رو  کلیه مراحل درمان افراد بی دندان از جمله دست دندان مصنوعی،اوردنچر،پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت ایمپلنت توسط بهترین متخصص پروتز دندان و ایمپلنت در تهران (دکتر عزیز گشاده رو متخصص پروتز دندانی و ایمپلنت در تهران ،استاد دانشگاه شهید بهشتی، رتبه اول بورد تخصصی کشور) با بهترین برند های ایمپلنت دنیا در سریعترین زمان ممکن انجام میگیرد.

اشتراک در

نوبت دهی اینترنتی

برای دریافت نوبت کلیک کنید

مقالات مرتبط
مقالات مرتبط

نظرات