article

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

هزینه درمانهای دندانپزشکی در مرکز تخصصی دندانپزشکی دکتر عزیز گشاده رو


در مرکز تخصصی دندانپزشکی ما کلیه درمان ها توسط متخصصین و اساتید دانشگاه بنام شهر تهران انجام میگیرند.
هزینه های درمان های دندانپزشکی در مرکز تخصصی دندانپزشکی دکتر عزیز گشاده رو

1_درمان ریشه (عصب کشی )

عصب کشی در مرکز تخصصی دندانپزشکی ما توسط دکتر مهسا آذر شب (متخصص درمان ریشه و دارای بورد تخصصی)انجام می شود که هزینه درمان ریشه بستگی دارد که دندان چند کانال عصبی داشته باشد که هزینه های عصب کشی از 800 تا 1500 هزار تومان می باشد .

2_ترمیم آمالگام و کامپوزیت

هزینه ترمیم های آمالگام و کامپوزیت بستگی دارد که تخریب دندان چقدر باشد و آیا نیاز به کف بندی دارد یا نه . در کل هزینه های ترمیم از 800 تا 1500 هزار تومان می شود .

3_کشیدن و جراحی دندان های عقل

جراحی ها در مرکز تخصصی و دندانپزشکی ما توسط متخصص جراحی فک و صورت انجام می شوند که کشیدن ها از 700 تا 1000 متفاوت می باشد و جراحی ها دندان های عقل که نهفته باشد از 950 تا 1500 می باشد .

4_دست دندان کامل و دست دندان تیکه ای

توسط متخصص پروتز های دندانی انجام می شود که هزینه هر فک 6میلیون تومان می باشد .

و در صورت استفاده از برند عالی دست دندان هزینه هر فک  7/5  میلیون تومان می باشد .

پروتز تیکه ای (پارسیل)هم برای هر فک مبلغ 6 میلیون تومان می باشد .

5- اوردنچر :هزینه اوردنچر بستگی دارد به اینکه چه تعداد ایمپلنت کاشته شود که مبلغ کلی برابر هست جمع هزینه هر ایمپلنت به اضافه هزینه دست دندان معمولی .

6_جرمگیری و بروساژ هر دو فک

هزینه جرمگیری بروساژ هر دو فک جمعا 500 هزار تومان می باشد .
مطالب مرتبط