drg360

مشاوره و ویزیت حضوری توسط متخصصین مطب دندانپزشكی دکتر گشاده رو کاملا رایگان می باشد

02126706197 - 09120411399

مطب دندانپزشكی دکتر گشاده رو در تهران آماده پذیرش و مشاوره با هموطنان عزیز می باشد برای سهولت بیشتر و سامان دهی پذیرش مراجعین گرامی در هر لحظه می توان بصورت اینترنتی درخواست نوبت ارسال نمود