ایمپلنت کل دندانها در فردی با بی دندانی کامل توسط متخصص ایمپلنت در تهران

۱۹ آذر ۱۳۹۶ |

در این بیمار کل دندانهای بالا و پایین به علت پوسیدگی شدید و تحلیل لثه کشیده شدند و همزمان ۱۰ واحد ایمپلنت در فک بالا و ۸ واحد در فک پایین جایگذاری شدند و بعد از سه ماه ۲۸ واحد روکش به بیمار تحویل داده شد...