ایمپلنت فوری

۳۰ شهریور ۱۳۹۸ |

ایمپلنت فوری همزمان با کشیدن ریشه دندان و همزمان استفاده از روکش موقت بر روی ایمپلنت دکتر عزیز گشاده رو متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت و زیبایی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی رتبه اول بورد تخصصی کشور...