روکش کل دندانها توسط متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت در گیشا و غرب تهران

۱۱ تیر ۱۳۹۶ |

در این بیمار جوان به علت نبودن مینا بر روی دندانها (آملوژنزيس ايمپرفكتا) و تغییر رنگ دندانها، کل دندانهای فک بالا و پایین هم برای افزایش استحکام و هم برای زیبایی توسط متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت روکش شده اند....