صفر تا صد بازسازی کل دندانهای فک بالا با ایمپلنت

۱۲ بهمن ۱۳۹۸ |

در این بیمار ریشه های باقیمانده کشیده شدند و همزمان ایمپلنتهای سوییسی گذاشته شد و ۴ ماه بعد روکشهای زیرکنیا تحویل گردید دکتر عزیز گشاده رو متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت و زیبایی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی رتبه اول بورد تخصصی کشور...