طراحی لبخند با استفاده از ایمپلنت و روکشهای تمام سرامیک

۱۲ بهمن ۱۳۹۸ |

طراحی لبخند با استفاده از ایمپلنت و روکشهای تمام سرامیک دکتر عزیز گشاده رو متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت و زیبایی هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی رتبه اول بورد تخصصی کشور...