رضایت بیماران از درمان

۲۰ مرداد ۱۳۹۹ |

رضایتمندی بیماران / تیم تخصصی دکتر گشاده رو درمان های تخصصی ایمپلنت و روکشهای تمام سرامیک و لمینت توسط متخصص پروتز های دندان و ایمپلنت و زیبایی (دکتر عزیز گشاده رو)...