روكش تمام سراميك متكی بر ايمپلنت و لامينيت توسط متخصص پروتزهای دندانی در غرب تهران

۰۳ مهر ۱۳۹۶ |

روكش تمام سراميك متكی بر ايمپلنت و لامينيت برای دندانهاي جلويی...