تعرفه ایمپلنت دندان ، ارتودنسی ، دندان پزشکی زیبایی


مشاهده تعرفه های مطب دندانپزشكی دکتر گشاده رو
قیمت ارتودنسی دندان

هزینه درمان ارتودنسی توسط متخصص ارتودنسی (دکتر ستاره خسروی)

هزینه ارتودنسی ثابت، قیمت ارتودنسی نامریی، هزینه ارتودنسی متحرک، هزینه ارتودنسی خارج دهانی و...قیمت دندانپزشکی زیبایی

هزینه های دندانپزشکی زیبایی ( قیمت کامپوزیت، قیمت لامینیت سرامیکی و هزینه بلیچینگ و...)

هزینه های دندانپزشکی زیبایی ( قیمت کامپوزیت، قیمت لامینیت سرامیکی و هزینه بلیچینگ و...)قیمت ایمپلنت دندان

قیمت ایمپلنت و هزینه کاشت دندان در مرکز تخصصی ایمپلنت دکتر گشاده رو

قیمت ایمپلنت دندان، هزینه انواع برندهای ایمپلنت،هزینه پیوند استخوان، قیمت اوردنچر و...قیمت دندانپزشکی زیبایی

هزینه درمانهای دندانپزشکی در مرکز تخصصی دندانپزشکی دکتر عزیز گشاده رو

هزینه عصب کشی، هزینه ترمیم دندانها ،هزینه جرمگیری ،هزینه کشیدن دندانها و....